Publications

Wideband Monitoring Observations of PSR J1803–3002A in the Globular Cluster NGC 6522

time:2021-06-07
 Zhang, Lei; Manchester, Richard N.; Cameron, Andrew D.; Hobbs, George; Li, Di; Dai, Shi; Zhi, Qijun; Zhu, Zonghong; Wang, Jingbo; Toomey, Lawrence; Feng, Yi; Wang, Shuangqiang; Zhang, Songbo
2020,The Astrophysical Journal Letters, 905:L8 (6pp),

DOWNLOAD :